Szukaj

Właściwe rozwiązanie dla każdego przedsięwzięcia

Technologia produkcji to zespół procesów wytwarzania geometrycznie określonych,
trwałych wyrobów z surowca lub półfabrykatu. Wyroby wytwarzane są manualnie lub
za pomocą maszyn, przy czym ich obróbka polega na kształtowaniu, zmianie lub
zachowaniu formy elementu obrabianego. Dla uproszczenia, orientacyjnie stosuje się
DIN 8580 oraz wykorzystuje park maszynowy zgodnie ze znormalizowanymi
kategoriami grupowymi.

 

Różne technologie produkcji, stosowane w obrębie grupy Thies,
przedstawiają się następująco:

 

 

  • Obróbka skrawaniem           
  • Obróbka plastyczna
  • Procesy spawalnicze
  • Zmiany właściwości materiałów   
  • Obróbka powierzchni
  • Pomiary bezzakłóceniowe