Iskanje

Za vsako uporabo pravilna rešitev

Proizvodni postopki so procesi za proizvodnjo geometrično določenih trdnih teles,
narejenih npr. iz surovin in polizdelkov. Ta telesa so izdelana ročno ali strojno,
tako da se ustvari, spremeni ali obdrži oblika obdelovanca, ki ga je treba obdelati.
Da je postopek bolj preprost, se za orientacijo poslužujejo standarda DIN 8580,
strojni park pa se kategorizira skladno z glavnimi skupinami standarda.

 

Različni proizvodni postopki, ki se kompetentno izvajajo znotraj skupine Thies,
so predstavljeni nadalje:

 

 

  • Odrezovalna proizvodnja
  • Proizvodnja brez odrezovanja      
  • Oprema in postopki varjenja
  • Sprememba lastnosti snovi
  • Površinska obdelava
  • Neporušne preiskave